Pellon helluntaiseurakunta

Seurakunnan esittely

Hengellinen koti vauvasta vaariin

Pellon helluntaiseurakunta on kristillinen seurakunta, jonka tilaisuudet ja tapahtumat ovat kaikille avoimia. Kristillinen sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on edelleen ajankohtainen ja vastaanottamisen arvoinen 2020-luvun ihmiselle. 

Näkymme on seurata Jeesusta ja palvella Häntä ihmisten parhaaksi. Pellon helluntaiseurakunta koostuu eri-ikäisistä ja erilaisista ihmisistä. Pyrkimyksemme on olla hengellinen koti vauvasta vaariin. Haluamme olla eteenpäin menevä seurakunta, joka antaa tilaa jokaisen hengelliselle kasvulle. Seurakuntana olemme sitoutuneet Suomen helluntaiherätyksen opillisiin linjauksiin ja yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin. Seurakunnan toiminta rahoitetaan vapaaehtoisilla lahjoituksilla.

Rukoushuoneemme sijaitsee Kauppatiellä Pellon keskustassa. Kokoonnumme säännöllisesti kaksi kertaa viikossa. Lisäksi järjestämme hengellisiä tilaisuuksia kodeissa.

Tilaisuuksissa lauletaan, rukoillaan ja kuunnellaan Raamatun opetusta. Hyvän Sanoman tilaisuuksissa myös seurakuntamme jäsenet kertovat uskoontulostaan tai asioista, joissa ovat kokeneet Jumalan apua ja ilmestymistä. Tilaisuuksissa on aina myös mahdollisuus esirukouspalveluun.

Näin me uskomme

Raamattu on Pyhän Hengen inspiroima

Raamattu on kirja, jonka kautta Jumala haluaa ilmoittaa itsensä. Jumala loi ihmisen ollaksemme yhteydessä Hänen kanssaan. Raamattu viitoittaa meille tien Jumalan yhteyteen. Uskomme, että Raamattu on kirjoitettu Pyhän Hengen inspiroimana. Siksi nimitämme sitä Jumalan Sanaksi. Koska Raamattu on meille Jumalan Sanaa, se on oppimme ja elämämme ylin auktoriteetti.

Uskomme, että on olemassa yksi Jumala, jolla on kolme persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Siksi puhumme kolmiyhteisestä Jumalasta. Isä, Poika ja Pyhä Henki toimivat yhdessä. Rakkaudesta ihmisiin Isä lähetti Poikansa maan päälle sovittamaan ihmisten synnit. Maan päällä ollessaan Jeesus opetti, paransi sairaita ja julisti evankeliumia. Noin 33 vuoden iässä Hän sovitti maailman synnit kuolemalla ristillä, jotta meidän ei tarvitsisi kuolla syntiemme vuoksi. Jeesus haudattiin ja kolmantena päivänä Hän nousi kuolleista. Jeesus on avannut meille tien iankaikkiseen elämään.

Jeesuksen noustua ylös taivaaseen, toimii Pyhä Henki maailmassa. Siksi jokainen ihminen, joka kääntyy Jeesukseen turvaten Isän puoleen, tulee tuntemaan Jumalan. Pyhä Henki antaa hänelle sisäisen vakuutuksen, että hänen syntinsä ovat anteeksi annettu Jeesuksen veren kautta ja että hän on uudestisyntynyt Jumalan lapseksi.

Uskovien kaste

Kaste ja uudestisyntyminen kuuluvat yhteen.

Kaste ja uudestisyntyminen kuuluvat yhteen. Kääntyessään Jumalan puoleen ihminen uudestisyntyy, ja kasteessa ihminen julkisesti tunnustautuu Jeesuksen seuraajaksi, sekä sitoutuu noudattamaan Jeesuksen opetuksia. Raamattu kuvaa kastetta hautaamisena. Kasteessa ihminen hautaa vanhan ihmisen ja kuvainnollisesti pukeutuu Kristukseen. Niin kuin haudattava ihminen upotetaan maahan, samoin kastettava ihminen upotetaan kokonaan veteen. Uskoon tullut ja kastettu ihminen liitetään paikallisen seurakunnan jäsenyyteen.

Seurakunta yhteys

Seurakunta on uskovista ihmisistä muodostuva yhteisö.

Seurakunta on uskovista ihmisistä muodostuva yhteisö. Siihen kuuluu eri-ikäisiä, eri taustoista ja eri yhteiskuntaluokista tulevia ihmisiä, joita yhdistää yhteinen usko Jeesukseen. Paikallinen seurakunta on paikka, jossa ihminen voi kasvaa Jumalan tuntemisessa, palvella voimiensa ja lahjojensa mukaan, sekä kokea yhteyttä muiden uskovien kanssa.

Ihmistä ei ole tarkoitettu elämään yksin. Meidän yksi perustarpeista on elää yhteydessä muihin ihmisiin. Raamatussa korostetaan yhteyden merkitystä ja keskinäisestä rakkaudesta puhutaan paljon. Yhteyden perustana ei ole samanmielisyys, vaan seurakuntaa yhdistää sama Jumala, sama Pelastaja ja sama päämäärä. Yksi rikkaimpia kokemuksia, mitä ihminen voi saada, on kokea aitoa yhteyttä muiden ihmisten kanssa. Seurakunnassa tämä on mahdollista, koska siellä Pyhä Henki haluaa luoda yhteyttä ihmisten välillä. Yhteydessä muiden ihmisten kanssa kasvamme ja tuotamme Hengen hedelmää.

Jeesuksen opetusten mukaiseen elämään tarvitsemme Jumalan armoa ja apua, mutta myös toinen toistamme. Seurakunnan yhteisissä tilaisuuksissa pyrimme rohkaisemaan ja innostamaan toisiamme, ja kannamme ihmisten asioita esirukouksin. Raamatun kielellä sanottuna seurakunta on paikka, jossa rakennutaan yhteisestä uskosta.

Tervetuloa seurakunnan tilaisuuksiin ja yhteyteen.