Miten voin tulla uskoon?

Mitä uskoontulo tarkoittaa?

Uskoontulo tarkoittaa Jeesuksen suorittaman syntien sovituksen vastaanottamista, jolloin saadaan synnit anteeksi. Silloin ihminen, joka oli hengellisesti kuollut, syntyy uudesti Jumalan lapseksi, siirtyy kuolemasta elämään ja pimeydestä valkeuteen.

Joh. 3:5 – 7
Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti:jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: ”Teidän täytyy syntyä uudesti.”
2. Kor. 5:17
”Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle.”

Miksi juuri Jeesus?

Apt. 4:12
”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.”
1.Tim. 2:5
”Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.”

Kuka voi tulla uskoon?

Kaikki voivat tulla uskoon. Jeesus sanoo, että hän ei heitä ketään ulos, joka tulee Hänen luokseen.

Joh. 6:37
”Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.”
Rom. 10:13
”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.”

Uskoontulo

Uskoontuloon kuuluu kolme asiaa:

  1. Uskominen Jeesukseen.
  2. Parannuksen tekeminen.
  3. Kasteen ottaminen uskoontulon jälkeen.

Usko

Joh. 3:16
”Jumala on rakastanut maailmaaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.”

Ennen kuin voi tulla Jeesuksen luokse, täytyy uskoa, että Hän on olemassa. Raamattuun on kirjoitettu, että ”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana” (Room. 10:17), Julistettu sana vaikuttaa uskon syntymistä ihmisten sydämeen.

Voimme myös pyytää Jeesusta ilmaisemaan itsensä jollakin tavalla. Rukoile Jeesusta ja etsi Häntä, niin sinä löydät Hänet.

Matt. 7:7 – 8
”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.”

Parannus

Apt. 3:19
”Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois, kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan..”
Parannus kuuluu tärkeänä osana uskoontuloon, on oltava valmis luopumaan entisestä syntielämästä. Se tarkoittaa koko elämän suunnan muutosta, kääntymistä pois entisestä. Toisten ihmisten elämässä ”syntisyys” näkyy selvemmin kuin toisten, mutta kaikki me olemme syntiä tehneet, ja kaikilla on asioita, joista tulee tehdä parannus. On selvää, että omassa voimassamme emme pysty parannusta tekemään, mutta Jumala antaa meille siihen voiman. Meillä täytyy vain olla oma halu ja tahto hyljätä entinen syntielämämme.

Joh 1:12
”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.”
Meistä ei voi tulla uusia luomuksia, jos haluamme vielä jatkaa elämäämme entiseen malliin. Raamatussa sanotaan, että parannuksen teko koituu meille pelastukseksi jota kukaan ei kadu (2. Kor 7:10).
Parannuksen tekeminen alkaa sillä, että tunnustamme olevamme syntisiä. Ja koska olemme syntisiä, niin meidän tulee pyytää syntejämme anteeksi.

Kun olet valmis, voit rukoilla tämänkaltaisen rukouksen:

”Herra Jeesus, kiitos että minä saan tulla sinun luoksesi juuri tällaisena kuin nyt olen. Minä olen tehnyt syntiä ja olen elänyt erossa sinusta. Nyt minä kuitenkin haluan tulla sinun luoksesi ja pyydän, että annat minun syntini anteeksi. Haluan luovuttaa itseni kokonaan sinulle, ilman mitään ehtoja. Herra, tässä minä olen, ota minut omaksesi ja anna minulle voimaa uuteen elämään, niin kuin olet sanassasi luvannut.”

Kun me tunnustamme syntimme, niin Jeesus antaa meille syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä (1 Joh. 1:9). Sillon synnytään uudesti Jumalan lapseksi ja siirrytään pimeydestä valkeuteen ja kuolemasta elämään. Jeesus ei parantele vanhaa elämäämme, vaan hän antaa uuden elämän. Se mikä on vanhaa, katoaa, ja uusi tulee tilalle, uusi luomus. Jeesus vapauttaa synnin kahleista, ja rauha täyttää sydämen. Jumalan käsissä saamme olla turvassa ja meitä odottaa iankaikkinen elämä. Hänen käsistään kukaan ei voi ryöstää pois.

Joh. 10:28 – 29 ”Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan vio riistää heitä Isäni kädestä”.

Uskoontulo on sellainen muutos elämässä, että sen muistaa vielä vuosien ja vuosikymmenien jälkeenkin. Usein uskoontulon jälkeen tulee tilanne, jossa joutuu joko tunnustamaan ihmisille uskonsa, tai sitten kieltämään sen. Voi olla, että joku tarjoaa tupakkaa tai ryyppyä, tai kysyy muuten vain, mitä on tapahtunut. Uskon tunnustamisella ihmisten edessä on suuri merkitys. Raamatussa sanotaan, että jos tunnustamme Jeesuksen ihmisten edessä, niin meidätkin tunnustetaan taivaassa Isän ja enkelien edessä (Luuk. 12:8). Uskon tunnustaminen vaatii rohkeutta, mutta se antaa voimaa ja iloa.

Mitä tapahtuu uskoontulon jälkeen?

Raamatun mukaan seuraava askel on kaste.

Apt. 2:38-39
Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Sillon te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä jotka ovat etäällä – keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.

Kasteelle meno voi olla vaikea valinta, mutta Raamatun mukaan se kuuluu niille, jotka uskovat Jeesukseen, ovat uudestisyntyneet ja tehneet parannuksen. Kasteen ottaminen on Jumalan tahto, jonka merkitystä me emme kykene täydellisesti ymmärtämään. Voimme vain tehdä niin kuin Jumalan Sana meitä neuvoo tekemään.
Raamatussa sanotaan kasteesta, että siinä me olemme kastetut Jeesuksen kuolemaan, ja yhdessä haudatut Hänen kanssaan. (Room. 6:3 – 4) Kasteessa me olemme pukeneet Kristuksen päällemme (Gal. 3:27), ja kaste on myös hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta (I.Piet. 3:21).

Tämän kaiken me saamme lahjana Jumalalta, koska hän rakastaa meitä.